วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 4 แนวทาง 9 คำพ่อสอนกับการเรียนศึกษาศาสตร์

หนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สร้างมาทำมาคิดมาแต่โบราณกาลจนถึงทุกวันนี้ฉะนั้นสือจึงเป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกับการเรียนศึกษาศาสตร์ เพราะเราเรียนคณะศึกษาศาสตร์จบมาเป็นครู เราจึงต้องมีความรู้ให้มากที่สุด

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนรายสัปดาห์

วันที่ 15 มิถุนายน 2552
- เรียนการสร้างบล็อกด้วยตันเอง
ตั้งแต่การสมัครบล็อกของตัวเองจนถึงการสร้างข้อความในบล็อก
วันที่ 29 มิถุนายน 2552
- เรียนการใช้โปรแกรมMindmanager ตั้งแต่วิธีการติดตั้งตลอดจนวิธีการใช้โปรแกรม

ประวัติส่วนตัว

ชื่อนายวศรินทร์ ใจเที่ยง
ชื่อเล่น ต๊อบ
เกิดวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2533
อยู่บ้านเลขที่ 20 ซ.บุตรน้อย ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด
เบอ์โทร 087-6070516
ความคาดหวังรายวิชา

1.สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเป็น
2.ได้เกรดดีในรายวิชานี้
3.สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้


Image Hosted by !!!###$$$ 1h3R3 1m@g3H0st $$$###!!!